Цветове и агрегати

Степени на откриване на агрегатите

 В зависимост от съществуващато състояние на пода и бюджетните възможности, са налични три степени на откриване на агрегатите (структурата на бетона), между които клиентите могат да правят избор: фини агрегати, дребни агрегати или едри агрегати.

 

Цветови възможности

Предлаганите видове бои за оцветяване на полирания бетон проникват дълбоко в бетона, за да придадат на повърхността дълбок блясък, който няма да изчезне или избледнее вследствие на пешеходния трафик.