Предимства на полирания бетон

  • Елиминиране на прахоотделянето
  • Завишаване якостта на стари, ерозирали и слаби бетонови повърхности, значително увеличаване на износоустойчивостта и ударната якост.
  • Завишаване на осветеността (като резултат от увеличената отражателна способност на пода), което естествено засилва красотата на пода и намалява разходите за осветление
  • Високи нива на коефициента на триене в сравнение с други покрития.
  • Елиминиране на следи от гуми на мотокари или други превозни средства.
  • Намалено износване и изтриване на гумите на мотокарите и обслужващата техника.
  • Намалени разходи за поддръжка на пода (по-дълъг живот на оборудването и консумативите за почистване).
  • Полираните участъци от пода могат да бъдат пуснати в експлоатация веднага след приключване на процеса.
  • Полираният бетон е одобрен и приет като продукт, отговарящ на изискванията за т.нар. „зелено“ строителство. Полираният бетон използва съществуваща бетонна повърхност, елиминирайки необходимостта от производството и закупуването на допълнителни покрития и завършващи материали.