Помощни инструменти и оборудване

Количка за разхвърляне на повърхностен втвърдител

Основните предимства: 

 • Възможност за настройка на разходната норма за кв.м – от 1 кг до 5кг материал на м2
 • 2 независими вала, единият от които блокира при завиване и предотвратява натрупването и преразхода на материал
 • Широки колела, които не залепват и не оставят трайни следи в бетона
 • Точно дозиране, непрекъснато полагане на материал с необходимата дебелина
 • По-добра и здравословна жизнена среда за оператора, защото материалът се полага непосредствено над пода

Инструмент за "четкосан" бетон

 • Комплект с четка 3 броя алуминиеви дръжки и шарнирна глава
 • Дължина на дръжката – 1,80 м
 • Ширина на четката – 1200 мм и 1500 мм

Магнезиева маламашка

 • Комплект с 3 броя алуминиеви дръжки и шарнирна глава
 • Дължина на дръжката – 1,80 м
 • Ширина на маламшката – 1200 мм и 1500 мм

Стоманена маламашка

 • Комплект с 3 броя алуминиеви дръжки и шарнирна глава
 • Дължина на дръжката – 1,80м
 • Ширина на маламашката – 1200мм и 1500мм

Алуминиево гребло

 • Комплект с дръжка и стабилизатор