Разтвори за поправка

Разтворите за репариране на бетонни повърхности, произвеждани от немската фирма ПАГЕЛ /PAGEL Spezial Beton GmbH & Co KG/ се използват за поправки на напукани или повредени бетонни повърхности, мостове, пътища, бетонни резервоари (например в пречиствателни станции), стълбища, подове и други хоризонтални или вертикални бетонни елементи.

 

На Ваше разположение са:

 

  • универсален разтвор за поправки
  • бързостягащ разтвор за репариране на рампи, индустриални подове и други стенни и подови повърхности
  • разтвори за поправка на бетонни повърхности, които са в контакт с питейна вода
  • резервоари, язовири и др.

 


Файлове: