Връзка "нов-стар" бетон (бетон контакт)

 

Продуктите, предназначени за направа на връзка стар-нов бетон /бетон контакт/ се използват в следните случаи:

  • Свързващи “мостове” за циментови замазки
  • Свързващи “мостове” за бетонни настилки
  • Свързващи “мостове” за повърхностни втвърдители (технология “мокро към сухо”)
  • При разтвори за поправки на бетонни повърхности

Файлове: