MIGUA - решенията, които работят


Увеличаването на архитектурни изисквания, заедно с новите строителни материали и технологии изискват оптимизиране на профилите и системите за дилатационни фуги. Поради тази причина MIGUA се превръща във вашия опитен партньор, тъй като предлага повече от 750 различни профили за широк кръг от приложения.

Движенията в конструкцията на една сграда са колкото неизбежни, толкова и очаквани. Топлинните промени, слягането на земната основа, натиска от вятър и други натоварвания допринасят за създаването на различни проблеми. Тези проблеми не трябва да се пренебрегват особено в сгради с интензивен трафик, като напр. паркинги, търговски центрове, складове, летища и болници.

Намирането на подходящото решение може да бъде изключително сложно, т.като има широк спектър от продукти, измежду които да избирате и много други фактори, като бюджет и особености на всеки проект, които трябва да се вземат предвид. Неправилното първоначално техническо решение може да доведе до локални функционални или конструктивни повреди, проблематично преминаване на хора или превозни средства, проникване на вода или химикали. С течение на времето, това се отразява на външния вид на Вашия проект или на неговата конструктивна цялост.

Продуктовата гама на MIGUA покрива 5 основни приложения:

  • профили за дилатационни фуги
  • фуги за тежко натоварване
  • водоплътни профили
  • водоплътни профили за покриви
  • сеизмични дилатационни фуги.

В допълнение към стандартните профили могат да се разработят и предложат много специфични решения за специални или нестандартни приложения.