MIGUTAN - водоплътни профили за дилатационни фуги при наличие на трафик

  • За монтаж в многоетажни паркинги, подземни паркинги, плувни басейни, пешеходни мостове и др.
  • Гарантирана водонепропускливост - официални тестови сертификати при поискване
  • Варианти за обекти с хигиенни изисквания - големи кухни, болници, места за провеждане на спортни прояви и др.
  • Уплътняване на горната повърхност – централната вложка е заменяема по всяко време

Файлове: