Ремонт и репариране на стари бетонни подове

Повечето индустриални подове са обект на постоянно и повтарящо се натоварване, износване от колелета на обслужваща техника, удари по повърхността или химически агресивни субстанции. Ако подът не е правилно проектиран и направен появата на дефекти и проблеми е твърде вероятна. Репарирането на тези проблеми може значително да удължи живота на пода, а и разходите за навременното репариране ще бъдат незначителни в сравнение с онези за направата на нов под.

Повечето проблеми, които сме виждали в нашата практика могат да се обобщят по следния начин:

  • прахоотделяне на повърхността;
  • прекомерно износване на повърхността;
  • влошаване състоянието на фугите;
  • поява на пукнатини с различен произход;
  • измятане на полетата и свързаните с това последици.

За всеки един от тези проблеми ние ще се постараем намерим решение!