CONVERGENT GROUP SA е белгийска компания, част от корпорация CONVERGENT, разпозната като иновационен лидер в разработването и производството на химически реагиращи продукти за обработка на бетон на база силикати.

Патентованата нано-литиева технология за повърхностна обработка на бетон е едно изключително постижение гарантиращо производството на висококачествени продукти за обработка на бетонни повърхности, осигуряващи изключително висока надежност и дълготрайност.

Pentra-Sil® прониква и запечатва повърхността на бетона чрез химическа реакция, като образува плътен, издържлив и много твърд неорганичен повърхностен слой, който е „дишащ”, износоустойчив и изключително здрав.

Защо ЛИТИЙ?

  • По-малките атоми на лития позволяват на продуктите да проникват по-дълбоко в капилярите на бетона.
  • Подовете издържат по-дълго и изглеждат все по-добре с течение на времето. Блясъкът се увеличава с течение на времето и вследствие на редовната поддръжка. В сравнение с по-старите продукти на базата на натрий или калий, новата литиева технология е с по-нисък вискозитет и алкалност. Това забавя химическата реакция на Pentra-Sil® с калциевите съединения в бетона и спомага за по-дълбокото проникване на продукта, както и за по-хомогенното разположение на новоизградените връзки.
  • Ниско съдържание на летливи вещества – продуктите на Convergent са на водна основа, което ги прави безопасни за човешкото здраве. Всички продукти са щадящи към околната среда (имат Green Leaf маркировка и може да кандидатстват за точки по LEED стандарт)

Pentra-Sil® (NL) – дълбокопроникващ нано-литиев химически заздравител, импрегнатор и кристализатор за бетон

Pentra-Sil® (244+) – дълбокопроникващ нано-литиев химически заздравител, импрегнатор и кристализатор за бетон, осигуряващ защита срещу поява на солни кристали и устойчивост при използване на соли за размразяване, елиминира прахоотделянето  

Pentra-GuardTM (HP) – полупроникващ висококачествен нано-литиев повърхностен заздравител и защитен прозрачен слой