PAGEL е немска компания специализирана в разработване и производството на специални системи циментови разтвори за различни приложения в строителната индустрия – за прецизен монтаж на машинно оборудване, вятърни турбини, за анкериращи и инжекционни работи, за ремонт на бетонови повърхности, резервоари за питейна вода, пречиствателни станции за отпадни води, както и ремонт на индустриални бетонни подове.

Несвиващи се циментови разтвори  

Използват се за прецизни, висококачествени заливки под основи на машини, строителни стоманени конструкции, мобилни стелажи, кранови релси и др. Тези продукти се използват също и за заливки при замонолитване на сглобяеми бетонови елементи, за анкериране и запълване на обрушвания и каверни. Гамата включва:

  • универсалени несвиващи се разтвори
  • високоякостни несвиващи се разтвори
  • бързостягащи разтвори, които набират якост в рамките на 30мин или 2часа
  • анкериращи несвиващи се разтвори

Циментови разтвори за поправка на бетон

Използват се за поправки на напукани или повредени бетонни повърхности, мостове, пътища, бетонни резервоари (например в пречиствателни станции), стълбища, подове и други хоризонтални или вертикални бетонни елементи. Гамата включва:

  • универсален разтвор за поправки
  • бързостягащ разтвор за репариране на рампи, индустриални подове и други бетонни подови повърхности
  • разтвори за поправка на бетонни повърхности, които са в контакт с питейна вода – резервоари, пречиствателни станции, язовири и др.