Системите от профили за дилатационни фуги на немската фирма MIGUA Fugensystheme GmbH се използват в различни видове сгради, като търговски центрове, летища, изложбени зали, болници, хотели, промишлени предприятия, складове, паркинги, пешеходни мостове и др. Завишаването на архитектурните изисквания, заедно с новите строителни материали и технологии, изискват оптимизиране на профилите и системите за дилатационни фуги. MIGUA е доказан и надежден партньор, който предлага над 600 вида различни профили за широк кръг от приложения.

Продуктовата гама на MIGUA покрива 5 основни сфери на приложение и включва 5 серии профили - профили за дилатационни фуги, профили за дилатационни фуги с тежко натоварване, водоплътни профили за дилатационни фуги, водоплътни профили за дилатационни фуги при покриви и сеизмично устойчиви профили за дилатационни фуги.

Серия MIGUTAN – водоплътни профили за дилатационни фуги  

 • За монтаж в многоетажни паркинги, подземни паркинги, плувни басейни, пешеходни мостове и др.
 • Варианти за обекти с хигиенни изисквания - големи кухни, болници, места за провеждане на спортни прояви, обекти на хранително-вкусова промишленост и др.
 • Уплътняване на горната повърхност – централната каучукова вложка може да бъде подменена по всяко време

Серия MIGUTRANS – профили за дилатационни фуги при тежко натоварване

 • Изцяло метални профили за дилатационни фуги, подходящи за приложение в търговски центрове, авто и ж.п. гари, летища, изложбени зали, складове, болници и др.
 • За подове с натоварване от МПС, мотокари и палетни колички
 • Износоустойчиви, дълготрайни, не се нуждаят от поддръжка

Серия MIGUPREN – водоплътни профили за дилатационни фуги при покриви

 • Гофрирана свързваща система и уплътняващи ленти за плоски покриви и покрити площи – в подземни паркинги, тунели и др
 • Отлично прилепване, устойчиви на горещ битум
 • Позволяват големи движения във всички посоки

Серия MIGUTEC – профили за дилатационни фуги в подове, стени и тавани

 • Надеждни и доказани продуктови линии от профили за дилатационни фуги - подходящи за много широк кръг приложения, както за вътрешни, така и за външни площи
 • Подходящи за подове, стени и тавани
 • За монтаж върху бетон, замазки, мазилки, но също и при завършени повърхности
 • Повечето каучукови вложки на профилите могат да бъдат подменени по всяко време

Серия MIGUMAX – сеизмичноустойчиви профили за дилатационни фуги

 • Осигуряват възможност за изключително големи движения (дилатации) и приложими при голяма ширина на фугата
 • Лесен монтаж
 • Подходящи за монтаж при всички видове финишни покрития

Освен стандартните профили за дилатационни фуги от всяка серия, MIGUA предлага разработване и производство на профили и детайли за специфични решения за специални или нестандартни приложения.