BETON TROWEL е белгийска компания предлагаща широка гама от машини и инструменти за подготовка, полагане и финишна обработка на бетон. Тази гама включва:

  • Единични и двойни роторни заглаждачи („хеликоптери“)
  • Консумативи за роторни заглаждачи (перки/ножове, тави/дискове)
  • Катализатори за бензинови двигатели на роторни заглаждачи
  • Алуминиеви гребла за полагане и разстилане на бетон
  • Магнезиеви и стоманени маламашки за бетон
  • Инструмент за направа на „четкосан” бетон
  • Малки ръчни инструменти за „шлайфан“ и щампован бетон
  • Вибратори за бетон
  • Фугорези за бетон

Моля, свържете се нас, за повече подробности и ценова информация.