Повече от 60 години индустриалните подове RINOL поддържат световна репутация за надеждност, прецизност, качество и икономичност. Системите на RINOL са приложими в различни сектори на икономиката.

  • Индустриални и производствени площи - индустриалните подове са подложени ежедневно на големи натоварвания. Изборът на правилното решение за осигуряване на специфичните изисквания зависи от вида на индустрията и работната зона, където тези подове ще бъдат положени. В допълнение към издръжливостта и определена устойчивост на хлъзгане, има и изисквания за химическа устойчивост и електропроводимост, както и възможност за лесно и много добро почистване.
  • Хранително-вкусова промишленост – хигиенични, дълготрайни и устойчиви
  • Паркинги и гаражи – в многоетажните и подземни паркинги за осигуряване дълготрайна конструктивна устойчивост на носещите подови плочи,  при паркинги в контакт със земна основа за осигуряване на устойчивост срещу механични и химически въздействия, температурни промени/замръзване и размръзване/ и други увреждащи агенти е от огромно значение за дълготрайността на стоманобетонната или носещата конструкция
  • Медицински помещения - болници, операционни зали, лаборатории и лекарски кабинети поставят най-разнообразни изисквания към подовете. RINOL предлага подови системи, които са хигиенични, без фуги, непропускливи по отношение на течности и, ако е необходимо, с антистатични параметри.
  • Електро-проводими системи - в допълнение към т.нар. „нормални“ натоварвания и въздействия върху подовите системи, често се поставят и по-специални изисквания в някои области на приложение. Такива области са производствени зони в електрическата, електронната и автомобилната промишленост, болници и операционни зали, както и помещения при взривоопасни производства и среди.
  • Фармация и химическа промишленост – производството на химически продукти, фармацевтичното производство, металообработване и пречистване на питейна и отпадни води, също поставят специални изисквания към подовите системи